Quê Cha

Loading

Nơi hội tụ những tấm lòng yêu nước

Giáo Chỉ 19 của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ

View: 1711 - Hòa Thượng Thích Quảng Độ    27/04/2020 12:04:29 pm
Giáo Chỉ 19 của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ
Giáo Chỉ 19 của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THốNG NHẤT

VIỆN TĂNG THỐNG

Chùa Từ Hiếu - 59 Lô D, Đường Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Saigon

Phật lịch: 2563 Số: 19/VTT/TT/GC

GIÁO CHỈ

Chuẩn y Hội viên Hội đồng Giáo Phẩm Trung Uơng Viện Tăng Thống

ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THÓNG NHẤT

- Chiếu Điều thứ 13, Chương thứ 4 của Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bản tu chinh lần cuối thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2015.

- Chiếu Điều 4, Chương I của Qui chế Hội đồng Giáo phẩm Trung Ương & Văn Phòng Viện Tăng Thống ban hành năm Tân Mão, Phật lịch 2555, DL 2011.

NAY BAN HÀNH GIÁO CHỈ

ĐIỀU I: Cung thỉnh Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ đăng lâm pháp tịch trong cương vị thành viên hàng Trưởng lão Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống.

ĐIỀU II: Giáo chỉ nầy có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐIỀU III: Văn phòng Viện Tăng Thống và Hội viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương chiếu theo nhiệm vụ mà thi hành Giáo chi này.


Chùa Từ Hiếu, Saigon ngày 12 tháng 5 năm 2019

Tức ngày mùng 8 tháng 4 năm Kỷ Hợi

ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

SA MÔN THÍCH QUẢNG ĐỘ


Bài liên quan

add
close

Kết nối cùng chúng tôi

Ghi danh nhận tin